ODSTĘPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z regulaminem sklepu klient w ciągu 14 dni ma prawo do odstąpienia od umowy