Reklamacja

Warunki reklamacji
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie w ciągu
2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch)
miesięcy od jej wykrycia.
2. Sklep Internetowy masterled.pl w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i
powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z
dowodem zakupu tego produktu (produktów) do firmy Masterled Małgorzata Korczak na ul. Główna 85 w Pęgowie kod 55-120 wraz z opisem reklamacji.
Wzór druku reklamacji dostępny pod adresem:
4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj.
reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres: Masterled Małgorzata  Korczak ul. Główna 85, 55-120 Pęgów.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od
wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu,
usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni reklamowany towar na wolny od
wad i odeśle go Klientowi na własny koszt. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, Sklep zwróci należność za reklamowany
Towar niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.