Obrysówka LED boczna PRO-CAN, 4 warianty

  • Add feedback:
  • Code: 9523
  • Manufacturer: PROPLAST
  • Net Price: €17.63 €21.69

- pobór mocy przy 12V: 0,4 Watt, przy 24V: 0,8 Watt
- 0,5m kabla

4 warianty:
- 12V
- 12V, chromowana obudowa
- 24V
- 24V, chromowana obudowa