Kategorie

Płatności

Obsługujemy płatności PayU

Polecamy

REGULACJE PRAWNE

 • Kod: 205
 • Poleć produkt

CZYM JEST HOMOLOGACJA?

Jest to certyfikat zgodności produktu z normami obowiązującymi w danym kraju przyznawany przez instytucje do tego upoważnione. Numer homologacji jaki posiada dany wyrób można odczytać po prawej stronie szyby reflektora.

SYMBOLIKA HOMOLOGACJI:

Ad 1 - oznaczenie rodzaju światła na jakie jest nadana homologacja. Wyjaśnienie skrótów:
C - asymetryczne światła mijania wyposażone w żarówki konwencjonalne
R - przednie światła drogowe wyposażone w żarówki konwencjonalne
HC - asymetryczne światła mijania wyposażone w żarówki halogenowe
HR - przednie światła drogowe wyposażone w żarówki halogenowe
L - oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej
1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 6R, 6L, (D) - światła kierunku jazdy dla samochodów i ich przyczep
A, (D) - przednie światła pozycyjne
R, (D) - tylne światła pozycyjne
S1, S2, S3, (D) - światła hamowania
(D) - oznacza, że homologacja dotyczy pary świateł
B - przednie światła przeciwmgłowe
F - tylne światła przeciwmgłowe dla samochodów i ich przyczep
AR - światła cofania dla samochodów i ich przyczep
RL - światła jazdy dziennej dla pojazdów samochodowych
IA, IIIA, IB, IIIB - światła odblaskowe: B - wbudowane w lampy; I - dla pojazdów silnikowych; III - dla przyczep
Mogą wystąpić kombinacje literowe np.: CR, C/R, HCR, HC/R, 1D, 1aD, 1bD, 2aD, 2bD, 3D, 4D, 5D, 6D, 6RD, 6LD, AD, RD, S1D, S2D, S3D.
Ad 2 - jest to liczba cechowania oznaczająca maksymalną światłość reflektora (patrz poniżej pyt.4).

Ad 3 - jest to znak homologacji międzynarodowej składający się z litery "E" i numeru określającego kraj w którym został wydany dany certyfikat.

Ad 4 - indywidualny numer homologacji na dany produkt.

KLASA SZCZELNOŚCI IP:

Klasa szczelności IP (International Protection) jest to stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem obcych ciał stałych (pierwsza cyfra) oraz przed wnikaniem wody i szkodliwymi jej skutkami (druga cyfra). Badania szczelności reflektora przeprowadzane są w laboratoriach wyposażonych w specjalne urządzenia pomiarowe. Oznaczenie cyfr:

LICZBA CECHOWANIA:

Podstawowym parametrem charakteryzującym reflektor drogowy jest światłość maksymalna, odpowiedzialna za zasięg reflektora. O wartości światłości maksymalnej mówi liczba cechowania reflektora drogowego (w przybliżeniu, jeżeli pomnożymy liczbę cechowania przez 3 to dostaniemy światłość maksymalną wyrażoną w tysiącach kandeli). W większości reflektorów liczbę cechowania można znaleźć obok numeru homologacji.

 MAKSYMALNA DOWOLONA LICZBA CECHOWANIA:

Nie możemy stosować dowolnie silnych reflektorów. Po pierwsze producentom nie wolno produkować reflektorów o większej liczbie cechowania niż 50 (150000cd), a po drugie maksymalna światłość emitowana przez wszystkie jednocześnie zapalone reflektory drogowe naszego samochodu nie może przekraczać 225000cd (sumaryczna liczba cechowania 75). Reflektorów o łącznej światłości przekraczającej 225000cd wolno jednak używać na zamkniętych odcinkach drogi (np. rajdy) jak również poza drogami publicznymi. 

GDY REFLEKTORY PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO PRZEKROCZENIA MAKSYMALNEJ ŚWIATŁOŚCI:

W trakcie poruszania się po drogach publicznych na dodatkowe reflektory powodujące przekroczenie maksymalnej dozwolonej światłości należy założyć dekle ochronne.

RÓŻNICA POMIĘDZY ŚWIATŁAMI MIJANIA A ŚWIATŁAMI DO JAZDY DZIENNEJ:

Kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania. Lampy jazdy dziennej nie dają światła potrzebnego do oświetlenia drogi w nocy, jakie dają światła mijania. Używanie świateł do jazdy dziennej ze względu na mały pobór prądu przyczynia się do spadku zużycia paliwa jak również do mniejszego zużycia akumulatora.

RÓŻNICA ŚWIATEŁ DROGOWYCH A PRZECIWMGIELNYCH:

Świateł przeciwmgłowych można używać podczas mgły, gdy widoczność spada poniżej 50 m i w trakcie jazdy nocą po krętych drogach. Skonstruowane są one tak, aby światło emitowane nie odbijało się od mgły. Reflektory przeciwmgłowe mają za zadanie maksymalnie oświetlić to, co znajduje się w najbliższym otoczeniu przedniej części auta, a w szczególności pobocze. Z uwagi na przepisy drogowe oraz na niewielki zasięg w kierunku jazdy reflektory te mogą stanowić jedynie uzupełniające źródło światła. Światła drogowe mogą być stosowane do jazdy w nocy do doświetlenia drogi. Należy używać ich tylko i wyłącznie tak, aby nie oślepiały innych użytkowników drogi. Wiązka światła, którą emitują jest na tyle mocna, że pozwala dojrzeć przeszkodę z odległości nawet 350m!

W KTÓRYCH MIEJSCACH NA POJEŹDZIE MOŻNA MONTOWAĆ HALOGENY DODATKOWE:

a) Reflektory przeciwmgłowe:

Powinny być:

 •  
  • zamontowane z przodu pojazdu, symetrycznie względem jego wzdłużnej płaszczyzny symetrii, nie niżej niż 250mm od jezdni i nie wyżej niż światła mijania, a dla samochodów osobowych (kat. M1) także nie wyżej niż 800mm; odległość każdego z nich od bocznego obrysu pojazdu nie może być większa niż 400mm; podane odległości mierzy się do krawędzi powierzchni świetlnej reflektora
  • tak podłączone, aby ich użycie mogło nastąpić niezależnie od włączenia świateł drogowych i świateł mijania
  • powinny być zamontowane z przodu pojazdu w taki sposób, aby ich użycie mogło nastąpić jedynie przy włączonych światłach pozycyjnych
  • powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 100m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza
  • ponadto ich wyłączenie musi samoczynnie następować po przełączeniu świateł drogowych reflektorów głównych na światła mijania
  • zamontowane z przodu pojazdu symetrycznie do jego wzdłużnej płaszczyzny symetrii, nie niżej niż 250mm i nie wyżej niż 1500mm od jezdni; odległość każdego z nich od bocznego obrysu pojazdu nie może być większa niż 400mm, wzajemna odległość pomiędzy nimi nie może być mniejsza niż 600mm (jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m odległość ta może być zmniejszona do 400mm)
  • tak podłączone, aby nie można było ich włączyć, jeżeli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne; ponadto ich wyłączenie musi samoczynnie następować po włączeniu świateł mijania lub drogowych

b) Reflektory drogowe:

 • powinny być zamontowane z przodu pojazdu w taki sposób, aby ich użycie mogło nastąpić jedynie przy włączonych światłach pozycyjnych
 • powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 100m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza
 • ponadto ich wyłączenie musi samoczynnie następować po przełączeniu świateł drogowych reflektorów głównych na światła mijania

c) Lampy świateł jazdy dziennej:
Powinny być:

 • zamontowane z przodu pojazdu symetrycznie do jego wzdłużnej płaszczyzny symetrii, nie niżej niż 250mm i nie wyżej niż 1500mm od jezdni; odległość każdego z nich od bocznego obrysu pojazdu nie może być większa niż 400mm, wzajemna odległość pomiędzy nimi nie może być mniejsza niż 600mm (jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m odległość ta może być zmniejszona do 400mm)

Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić montując światła zewnętrzne pojazdu reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 262) oraz (Dz. U. Nr 58, poz. 515).